Саида Жиба

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Саида Жьиԥҳа Ҭырқәтәылаҟа лцара иазкны

2
(ирҿыцуп 14:04 11.04.2019)
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
2