Украина ар хынтә аиқәшаҳаҭра еиларгеит

Украина ар хынтә аиқәшаҳаҭра еиларгеит

6
(ирҿыцуп 15:33 11.11.2014)
Донецктәи жәлар республика ахаҭарнакцәа излаарыцҳауа ала Украина архәҭақәа аибашьра аанкыларазы аиқәшаҳаҭра еиларгоит.

АҞӘА, абҵ 11 – Sputnik. Украина ар иаха иалагӡаны хынтә еиларгеит аибашьра аанкылараз аиқәшаҳаҭра, абри атәы аарыцҳаит Донцктәи жәлар республика аштаб аҿы.

"Аҭагылазаашьа шыҟац иуадаҩны инхоит. Украина армчқәа хынтәны аибашьра аанкыларазы аиқәшаҳаҭра еиларгеит", — рҳәеит аштаб аҿы.
Убас, иаха Украина армчқәа аминаршәгала Донецк арацәыҵхырҭа Октиабрскаиа иеихсуан.

6